Bolsängens Gotlandskaniner

Gotlandskaniner är en gammal lantras. Kaninerna har många olika färger. Vikt 3,5 - 4 kg.

Här på Bolsängen finns just nu tre honor och två hannar. Jag brukar ha kullar från mars till augusti, varje hona får sex till tio ungar i olika färger. Ungarna är färdiga att lämna mamman vid åtta veckors ålder.

Min besättning är genbank med nummer 106.

Länk till Föreningen Gotlandskaninens hemsida:
http://www.gotlandskaninen.se

 


En kull med 9 ungar


Hona: Idun G 106 - 13 3 4,  född 13 05 05
Far: Svartstarr, G 29 - 09 5 1
Mor: Ylva, G 106-07 1 4


Hona: Juvelina G 106 -  14 1 1, född 14 04 17
Far: Boge, G 185 - 13 2 5
Mor: Isidora, G 106 - 13 3 6


 Mysan G 106 - 17 2 3 född 17 04 15
Far: Vallbys Wilmer, G 354 - 14 1 1
Mor: Juvelina, G 106 - 14 1 1


Hane: Bolsängens Kol, G 106 – 15 5 1, född 15 07 03
Far:
 Tony, G 185 - 10 1 6
Mor: Gullfina,  G 106 – 11 1 2