Om Bolsängen

Bolsängen är en liten gård fyra mil nordost om Uppsala. Gården har gamla anor, den finns med på kartor från 1700-talet. Där bor jag, Stig Karlsson, sedan mer än trettio år. På gården finns kaniner, höns och bin, alla är gamla husdjursraser. Runt huset finns många gamla torpväxter.