Torpväxter och lite annat

På Bolsängen finns många gamla torpväxter och fler blir det för varje år genom mina inköp och genom gåvor och bytesaffärer med vänner och bekanta. Tyvärr finns här rätt mycket vattensork, som ställer till det för mej. Äppelträd har jag nästan inga kvar, dem har sorken tagit. Vissa växter gillar de inte, vitlök och snödroppe har fått vara i fred. Snödroppar har jag därför också importerat från England, några varianter. De verkar trivas här! Jag har fotograferat många växter och presenterar dem efter årstid.

MARS

Vit krokus med fluga och bi

Botanisk tulpan i hårt klimat

APRIL

Dubbel vitsippa (från Valsätra) och scilla.

Ormöga

Minipåskliljor

Gulsippa

MAJ

Botanisk tulpan och svalört

Svavelsippa

Blå vitsippa

Kejsarkrona, gul

JUNI

Gammal ros med underbar doft

Lupiner

Bondpion

Krollilja

JULI

Humle och praktlysing

Malva

Brandgul lilja och vit pion

SEPTEMBER

Spaljépäronträd på gaveln, Göteborgs Diamant

Gamla och nya potatissorter

JANUARI

Vinterståndare av kardvädd

Vildapel

Vinterståndare av bolltistel

 

Hem / Kontakta oss